Fanfare alla Reggia di Venaria per il suo nono e decimo compleanno

Novità e notizie sui prossimi aggiornamenti del sito, gli eventi fotografati recentemente, le gallerie in preparazione per il sito fotovarieta.net
Post Reply
User avatar
Jarek
Instancabile
Posts: 986
Joined: Sat Jul 03, 2010 1:01 pm
Contact:

Fanfare alla Reggia di Venaria per il suo nono e decimo compleanno

Post by Jarek » Mon Oct 17, 2016 2:20 pm

Fanfare alla Reggia di Venaria per il suo nono compleanno.Esibizione delle Fanfare dell’Equipaggio della Regia Venaria (TO)
La Reggia di Venaria festeggia il suo nono compleanno.

Concerto della Fanfara a Cavallo della Polizia di Stato alla Reggia di VenariaSabato 15 e domenica 16 ottobre 2016 La Venaria Reale ha festeggiato insieme al suo pubblico ed ai cittadini di Venaria il nono anno di apertura del Complesso.

L’Anniversario a Corte, il compleanno della Reggia (aperta al pubblico nell’ottobre del 2007), è ormai una tradizione consolidata e un appuntamento importante.

English
The Reggia di Venaria celebrates its ninth birthday.

Saturday 15 and Sunday, October 16, 2016 La Venaria celebrated along with its public and to the citizens of Venaria the ninth year of the opening of the Complex (Royal Palace and big garden).

The Anniversary at court, the birthday of the palace (open to the public in October 2007), is now an established tradition and an important appointment.

Polski
Występ Królewskiej Fanfary z Venaria Reale (TO)
Reggia di Venaria czyli kompleks siedziby królewskiej obchodzi swoje dziewiąte urodziny.

W sobotę 15 i niedzielę 16 października 2016, La Venaria świętowała wraz z jej publicznością i jej mieszkańcami, dziewiąty rok otwarcia kompleksu Pałacu Królewskiego wraz z ogrodami.

Rocznica na dworze królewskim, otwarcia pałacu (otwarty dla publiczności w październiku 2007 roku), jest obecnie uznaną tradycją i ważnym świętem.
Last edited by Jarek on Wed Nov 15, 2017 11:11 am, edited 1 time in total.

User avatar
Jarek
Instancabile
Posts: 986
Joined: Sat Jul 03, 2010 1:01 pm
Contact:

Tattoo da Re Venaria Reale 2017, Fanfare Militari, Italian Military Orchestras

Post by Jarek » Sat Oct 21, 2017 8:31 pmTattoo da Re. Rassegna musicale delle bande militari italianeDomenica 15 ottobre 2017 La Venaria Reale ha festeggiato insieme al suo pubblico ed ai cittadini di Venaria il decimo anno di apertura del Complesso. L’Anniversario a Corte, il compleanno della Reggia (aperta al pubblico nell’ottobre del 2007), è ormai una tradizione consolidata e un appuntamento importante.
Per questa occasione sono state invitate:

La Fanfara a Cavallo della Polizia di Stato
La fanfara della Brigata Alpina "Taurinense"
La fanfara Nazionale della Croce Rossa Italiana
La fanfara Associazione Nazionale Bersaglieri “Roberto Lavezzeri” di Asti
Il Corpo Musicale Giuseppe Verdi
l’Equipaggio della Reggia di Venaria

che hanno sfilato per le vie cittadine e hanno eseguito i concerti alla Reggia.

English

The Reggia di Venaria celebrated its tenth birthday. Sunday, October 15, 2017 La Venaria celebrated along with its public and to the citizens of Venaria, the tenth year of the opening to the pubblic of the Complex (Royal Palace and big garden). The Anniversary at court, the birthday of the palace (open to the public in October 2007), is now an established tradition and an important appointment. On this occasion were invited to Venaria:

The Fanfare at Horse of the National Police
The Fanfare of the Alpine Brigade "Taurinense"
The National Fanfare of the Italian Red Cross
The Fanfare of National Association Bersaglieri "Roberto Lavezzeri" of Asti
The Musical Band Giuseppe Verdi from Venaria
The Crew of the Venaria Palace

they performed concerts at the Reggia di Venaria.

Polski

W niedzielę 15-tego października 2017, La Venaria świętowała wraz z jej publicznością i jej mieszkańcami, dziesiąty rok otwarcia dla publiczności kompleksu Pałacu Królewskiego wraz z ogrodami. Rocznica na dworze królewskim, otwarcia pałacu (otwarty dla publiczności w październiku 2007 roku), jest obecnie uznaną tradycją i ważnym świętem. Z tej okazji zostały zaproszone:

Fanfara Państwowej Policji Konnej
Fanfara Brygady Alpejskiej "Taurinense"
Narodowa Fanfara Włoskiego Czerwonego Krzyża
Fanfara Narodowego Stowarzyszenia Bersalierów "Roberto Lavezzeri" z Asti
Orkiestra imienia Giuseppe Verdi z Venarii
Ekipa Pałacu w Venarii

które wykonały krótkie koncerty na placach przed byłą siedzibą królewską.

Post Reply